PROJEKT FABRYKA INSPIRACJI

ma na celu podniesienie zdolności do zatrudnienia 72 osób biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez:

Czytaj więcej
Nasza lokalizacja